Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Boland Catering met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Boland Catering verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Boland Catering worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Boland Catering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Boland Catering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Boland Catering opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Boland Catering alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Boland Catering niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Boland Catering worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Boland Catering uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Boland Catering worden onderhouden wordt afgewezen.